Poziv zainteresiranim izlagačima za zakup prodajnih mjesta Aurea fest Požega 2016

 

Aure Fest Požega 2016.

1. Aurea Fest Požega 2016. država se od 28. kolovoza do 03. rujna 2016.

2. Prijaviti se mogu izlagači s područja djelatnosti: suveniri, drvena galanterija i drvene igračke,

proizvodi  od tekstila, kože, lana i vune te čipka, predmeti za poklon

(keramika, staklo, cvijeće), nakit, med i proizvodi od meda, knjige, vina, rakije, knjige, bio proizvodi, sir, ljekovito

bilje, kolači, mlinarsko – pekarski proizvodi, mesne prerađevine, kokice, konditorski proizvodi…

 

  1. Ponuda treba sadržavati:

3.1. ispunjenu Prijavnicu za izlaganje i prodaju koja je sastavni dio ovog poziva

3.2 za pravne osobe – izvadak iz sudskog registra

3.3 za obrtnike – izvadak iz obrtnog registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni registar

3.4 za udruge – rješenje državne uprave

3.5 za obiteljska poljoprivredna gospodarstva – rješenje o upisu u upisnik obiteljskih gospodarstva;

Rješenje   za Upis  u upisnik dopunskih djelatnosti na OPG-u

3.6 za domaću radinost – rješenje o upisu domaće radinosti

3.7 za slobodna  zanimanja – rješenje o upisu u registar djelatnosti kod nadležnog tijela

3.8 potvrdu o članstvu u neku od strukovnih udruga (HDLU, ULUPUH, LUV itd.)

3.9 kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića)

3.10 kopiju potpisnog kartona ili dokument koji izdaje nadležno tijelo kojim je

vidljiva ovlaštena osoba/e za potpisivanje ugovora

3.11 kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe

Traženi dokumenti točke 3.2- 3.11. ne smiju biti stariji od 30 dana i prilažu se prilikom

potpisivanja Ugovora o donaciji sa Aurea Festom Požega.

  1. Broj prodajnih mjesta je ograničen. Aurea Fest Požega zadržava pravo odabira izlagača/prodavača , kao i određivanja pozicije prodajnih mjesta na prostoru održavanja festivala,pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornostprema prijaviteljima.  Aurea Fest  Požega sa svakim odabranim izlagačem sklopiti će Ugovor o donaciji.

5. Izlagači su dužni svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno

sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te  Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.

6. Rok za predaju prijava je 5. lipnja 2016., a odabir izlagača za sudjelovanje na festivalu

izvršiti će se do 1. srpnja 2016. godine.

  1. Zakupac je dužan cjelokupan iznos najma izlagačkog prostora uplatiti po potpisivanju Ugovora,

najkasnije do 15. srpnja 2016. godine.

  1. Prijavnica se može poslati na e-mail kroz web aplikaciju  ili (u zatvorenoj kuverti s naznakom Aurea fest

Požega 2016. – zakup prodajnih mjesta»):
– osobno: Turistička zajednica grada Požega, Antuna Kanižlića 3 Požega, radnim danom od 8 do 15 sati, a subotom od 8 do 13 sati
– poštom: Turistička zajednica grada Požega, Antuna Kanižlića 3 Požega

                  

                    Za dodatne upite kontakt osoba je Zvonko Šimić , a možete ga kontaktirati  na

                    e-mail  zvonko.simic@pozega-tz.hr , na telefon 00 385 34 274900 ili na mobitel 099 274 9002

 

 

                 Požega, 16. svibnja 2016.g.                                                

 

                                                                                                                            DIREKTOR AUREA FEST POŽEGA .

 

                                                                                                                                   Ivan Bunjevac, dipl.iur.

 

 

O B R A Z A C   P R I J A V E za IZLAGAČKU PONUDU «Aurea Fest» Požega 2016.

PRIJAVNICA ponuda izlagača 2016. – KLIKNI ZA PREUZIMANJE!