POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA NAJAM PROSTORA TIJEKOM FESTIVALA AUREA FEST POŽEGA 2021.

Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti, da do 16. kolovoza  2021.  godine podnesu svoju ponudu za najam prostora za pružanje ugostiteljskih  usluga i najam  drvenih kućica i štandova za prigodnu prodaju od  27. do  29.  kolovoza 2021. godine na festivalu Aurea Fest Požega 2021.

Dokumentacija:

NAJAM PROSTORA – AFP 2021.

NAJAM ŠTANDOVA – AFP 2021.

PRIJAVA ZA PRUŽANJE UGOSITELJSKE USLUGE – AFP 2021.