NATJEČAJ za nove skladbe za AUREA FEST POPULARNE GLAZBE 2019.

NATJEČAJ

za nove skladbe za AUREA FEST POPULARNE GLAZBE 2019. koji će se održati 30. kolovoza 2019. godine.

Čl. 1.

Aurea Fest popularne glazbe je festival zabavne, pop i rock glazbe. Na Festival će biti odabrano sveukupno 20 pjesama.

Čl. 2.

Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja te putem poziva koji se upućuje od strane uredništva festivala renomiranim hrvatskim autorima i izvođačima. Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem e-maila josip.ralasic@aurea-fest.com od 18. veljače 2019. godine. Radovi se moraju predati najkasnije do 30. travnja 2019. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 1. lipnja 2019. godine.

Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna master snimka bude predana do 31. svibnja 2019. godine. Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na finalnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji Festivala.

Čl. 3.

Autor ili izvođač je dužan dostaviti prijavu na Natječaj koja obavezno mora sadržavati

a) naslov skladbe

b) ime i prezime autora s točnim adresama

c) primjerak stihova

d) finalnu master snimku ili demo verziju pjesme u wav formatu

e) ime pjevača ili sastava te navesti odgovornu osobu s kontaktnim podacima

Čl. 4.

Autori i/ili izvođači slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo javne izvedbe i ujedno se obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima. Autori i/ili izvođači jamče originalnost prijavljenih djela.

Autori  i/ili izvođači mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu u 2019. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma do završetka ovog Natječaja. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može objaviti na festivalskom CD-u.

Čl. 5.

Uredništvo festivala čine članovi Vijeća društva Aurea Fest Požega od kojih jedan obnaša funkciju umjetničkog voditelja festivala. Uredništvo bira skladbe, odnosno odlučuje kojim se autorima upućuje poziv za sudjelovanje.

Čl.6.

Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.

Čl. 7.

Aurea Fest popularne glazbe 2019. održati će se 30. kolovoza 2019. godine, na Trgu svetog Trojstva u Požegi uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.

Za sve dodatne informacije, upite možete uputiti na mail adresu josip.ralasic@aurea-fest.com

U Požegi, 14. veljače 2019. godine.