NATJEČAJ za nove skladbe za AUREA FEST ZLATNE ŽICE SLAVONIJE 2018. koji će se održati 2. rujna 2018. godine.

NATJEČAJ
za nove skladbe za AUREA FEST ZLATNE ŽICE SLAVONIJE 2018. koji će se održati 2. rujna
2018. godine.
Čl. 1.
Aurea Fest Zlatne Žice Slavonije je festival tamburaške glazbe. Na Festival će biti odabrano
sveukupno 18 pjesama.
Čl. 2.
Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja te putem poziva koji se upućuje od strane
uredništva festivala renomiranim hrvatskim autorima i izvođačima.
Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova
te cjelokupnog djela.
Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem e-maila krunoslav.drazic@aurea-fest.com od 23.
veljače 2018. godine.
Radovi se moraju predati najkasnije do 30. travnja 2018. godine, a objava rezultata natječaja
uslijedit će do 1. lipnja 2018. godine.
Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna master
snimka bude predana do 31. svibnja 2018. godine.
Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na finalnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji
Festivala.
Čl. 3.
Autor ili izvođač je dužan dostaviti prijavu na Natječaj koja obavezno mora sadržavati:
a) naslov skladbe
b) ime i prezime autora s točnim adresama
c) primjerak stihova
d) finalnu master snimku ili demo verziju pjesme u wav formatu
e) ime pjevača ili sastava te navesti odgovornu osobu s kontaktnim podacima
Čl. 4.
Autori i/ili izvođači slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo javne izvedbe i ujedno se
obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza pri
objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim servisima. Sva
ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.
Autori i/ili izvođači jamče originalnost prijavljenih djela.
Autori i/ili izvođači mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na albumu
u 2018. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma do završetka ovog
Natječaja. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad može
objaviti na festivalskom CD-u koji će izaći u izdanju Croatia Records d.o.o.
Čl. 5.
Uredništvo festivala čine članovi Vijeća društva Aurea Fest Požega od kojih jedan obnaša
funkciju umjetničkog voditelja festivala. Uredništvo bira skladbe, odnosno odlučuje kojim se
autorima upućuje poziv za sudjelovanje.
Čl.6.
Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala, uz
potpisivanje odgovarajućeg ugovora.
Čl. 7.
Aurea Fest Zlatne Žice Slavonije 2018. održati će se 2. rujna 2018. godine, na Trgu svetog
Trojstva u Požegi uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.
Za sve dodatne informacije, upite možete uputiti na mail adresu krunoslav.drazic@aureafest.com
U Požegi, 23. veljače 2018. godine