NATJEČAJ za nove skladbe za AUREA FEST POPULARNE GLAZBE 2018. koji će se održati 31. kolovoza 2018. godine.

Vijeće festivala „Aurea fest“ raspisalo je natječaje za nove skladbe za Aurea fest popularne glazbe i Aurea fest Zlatne žice Slavonije 2018. koji će se održati na Trgu svetog Trojstva u Požegi i to 31. kolovoza i 2. rujna 2018. godine.

Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

-Radovi se moraju predati najkasnije do 30. travnja 2018. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 1. lipnja 2018. godine. Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna master snimka bude predana do 31. svibnja ove godine

NATJEČAJ
za nove skladbe za AUREA FEST POPULARNE GLAZBE 2018. koji će se održati 31. kolovoza
2018. godine.
Čl. 1.
Aurea Fest popularne glazbe je festival zabavne, pop i rock glazbe. Na Festival će biti odabrano
sveukupno 18 pjesama.
Čl. 2.
Skladbe za festival biraju se putem ovog natječaja te putem poziva koji se upućuje od strane
uredništva festivala renomiranim hrvatskim autorima i izvođačima.
Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i
stihova te cjelokupnog djela.
Snimljene skladbe prijavljuju se isključivo putem e-maila josip.ralasic@aurea-fest.com od 23.
veljače 2018. godine.
Radovi se moraju predati najkasnije do 30. travnja 2018. godine, a objava rezultata natječaja
uslijedit će do 1. lipnja 2018. godine.
Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna
master snimka bude predana do 31. svibnja 2018. godine.
Izvođač na prijavi mora biti isti izvođač na finalnoj verziji pjesme i na završnoj manifestaciji
Festivala.
Čl. 3.
Autor ili izvođač je dužan dostaviti prijavu na Natječaj koja obavezno mora sadržavati:
a) naslov skladbe
b) ime i prezime autora s točnim adresama
c) primjerak stihova
d) finalnu master snimku ili demo verziju pjesme u wav formatu
e) ime pjevača ili sastava te navesti odgovornu osobu s kontaktnim podacima
Čl. 4.
Autori i/ili izvođači slanjem svojih radova prenose na organizatora pravo javne izvedbe i ujedno
se obvezuju na potpisivanje odgovarajućeg nakladničkog ugovora zbog reguliranja prava i obveza
pri objavljivanju festivalskih skladbi na nosačima zvuka i slike, kao i objave na digitalnim
servisima. Sva ostala prava pripadaju autorima prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima.
Autori i/ili izvođači jamče originalnost prijavljenih djela.
Autori i/ili izvođači mogu slati i one radove koji su već objavljeni ili pripremljeni za objavu na
albumu u 2018. godini, uz uvjet da djelo nije objavljeno kao službeni singl albuma do završetka
ovog Natječaja. U tom slučaju, autori moraju priložiti suglasnost izdavača (diskografa) da se rad
može objaviti na festivalskom CD-u koji će izaći u izdanju Croatia Records d.o.o.
Čl. 5.
Uredništvo festivala čine članovi Vijeća društva Aurea Fest Požega od kojih jedan obnaša funkciju
umjetničkog voditelja festivala. Uredništvo bira skladbe, odnosno odlučuje kojim se autorima
upućuje poziv za sudjelovanje.
Čl.6.
Sudionici Festivala pristaju na sudjelovanje u medijskim i sponzorskim kampanjama Festivala,
uz potpisivanje odgovarajućeg ugovora.
Čl. 7.
Aurea Fest popularne glazbe 2018. održati će se 31. kolovoza 2018. godine, na Trgu svetog
Trojstva u Požegi uz festivalski orkestar i pjevanje uživo.
Za sve dodatne informacije, upite možete uputiti na mail adresu josip.ralasic@aurea-fest.com
U Požegi, 23. veljače 2018. godine.